دکترمحمدحسین فرهنگی، عضو کمیسیون صنعت ومعدن مجلس شورای اسلامی و رئیس کارگروه اقتصادی و زیربنایی کمیسیون تلفیق در سومین کنفرانس انرژی خورشیدی در دانشگاه تهران برای حضور پررنگ استفاده از تجدیدپذیرها در برنامه ششم پیشنهاد مهم و فوری مطرح کرد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo