جنبش روشنایی در واکنش به امضای قرار داد عبور خط برق ۵۰۰ کیلو ولت آسیای میانه از مسیر سالنگ توسط شرکت برشنا یک بار دیگر اعلام کرد تا برآورده نشدن مطالبات خود دست از سوی حکومت دست از حرکات مدنی برنمی‌دارد و در صورت ادامه بی‌توجهی دولت یک راهپیمایی بزرگ دیگر را راه اندازی می‌کند.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo