ه گفته مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل، نصب تیرهای روشنایی جدید در روفوژ بزرگراه مقدس اردبیلی که برای اولین بار در استان از چراغ های روشنایی از نوع LED در تیرهای این بزرگراه استفاده خواهد شد، از جمله این اقدامات است.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo