چهار نیروگاه برق آبی متعلق به شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران (شامل نیروگاه های گتوند، لوارک، شهید رجائی و کارون چهار) به بازار برق بورس انرژی ایران وارد شدند.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo