مدل هاي بهره برداري هاب انرژي مسكوني بايد تنظيمات مشتري را اولويت دهند و بايد شامل رفتار معمولي مشتري مانند درجه حرارت هاي مطابق ميل مشتري و ساعات كار هر دستگاه باشد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo