هیئتی متشکل از شرکت های غیردولتی جمهوری چک امروز با سفر به تهران، با وزیر نیروی ایران دیدار و گفت‌وگو می کنند. قرار است مدیران ارشد وزارت نیرو نیز برآوردی از توانمندی فنی و مالی شرکت های غیردولتی جمهوری چک برای سرمایه گذاری در ایران داشته باشند.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo