وزیر نیرو در پاسخ به اظهارت هفته گذشته مدیرعامل شرکت ملی صادرات گاز ایران مبنی بر قرارداد ساخت نیروگاه با 5 شرکت داخلی گفت: هیچ مؤسسه‌ای در حوزه برق نمی‌تواند به غیر از وزارت نیرو ورود کند چرا که مرجع قطعی ساخت،‌تولید و توزیع برق وزارت نیرو است.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo