استانداردهای تابلو برق، مجموعه ای از اصول و معیار هایی هستند که یک تابلو برق استاندارد می بایست داشته باشدکه شامل استاندارد در زمینه های طراحی، ساخت، پیاده سازی، نصب، تعمیر و نگهداری، حمل و جا به جایی، انبارش و … می باشد.

رعایت استانداردهای لازم در یک تابلو برق ، از اصول اولیه طراحی تابلو برق های فشار ضعیف و فشار متوسط می باشد.

در این بخش بصورت مختصر با اصول و استانداردهای ملی و بین المللی تابلو برق های فشار ضعیف، متوسط آشنا می شوید.

استاندارد یک توافق عمومی محسوب می شود که با دستور نهادهای نظارتی مصوب می شود.

استانداردهای تابلو برق

مهمترین استانداردهای  صنعت برق و الکترونیک مربوط به IEC و IEEE و ANSI هستند.

انواع استاندارد

در مورد استاندارد تابلو برق های فشار ضعیف و فشار متوسط، استاندارد IEC بهترین و کامل ترین گزینه است.

در زیر مهمترین سری ها از این استاندارد که به تابلو برق ها و یا اجزای داخلی آن ها مرتبط هستند آورده شده است.

استانداردهای کلی تابلو برق
استاندارد های کلی تابلو برق

سازمان ملی استاندارد ایران با بهره گیری از استانداردهای IEC، استانداردهای تابلو برق را ارائه کرده است :

این استاندارد ها شامل:

استانداردهای تابلو برق فشار ضعیف
استاندارد های تابلو برق