مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی گفت:تلفات شرکت توزیع برق استان در سال ۹۴ به میزان ۱۱.۷۷ درصد بوده است که امسال تلاش می شودبه زیر ۱۰ در صد برسد در این راستا در طول سالجاری باید ۱.۸ در صد از تلفات منتهی به سال ۹۴ را کاهش دهیم.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo