عضو گروه استاندارد و فضا های بهره برداری دفتر انرژی های وزارت نیرو گفت: به کارگیری استاندارد مدیریت هو شمند ساختمان (BMS) می تواند بین 25 تا 30 درصد کاهش مصرف و افزایش بهره وری انرژی را به دنبال داشته باشد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo