با اجرای مناسب فعالیت های پیشگیرانه و تعمیرات شبکه برق میزان خاموشی های مناطق جنوب غرب شهرستان اهواز در تابستان سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل 71درصد کاهش داشته است.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo