با برنامه ریزی و اقدامات انجام شده، تلفات توزیع برق شبکه تهران بزرگ به 7.1 درصد کاهش یافت و امید می رود این رقم در روزهای باقیمانده تا پایان سال به کمتر از هفت درصد برسد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo