مدیرعامل توانیر گفت: با توجه به كمبود منابع مالي داخلي، تدبيري انديشيده شد كه براي احداث پست‌هاي فوق توزيع و انتقال، از منابع مالي خارجي استفاده شود. بخش داخلي صنعت برق توانايي بالايي دارد، ولي از گردش سرمايه كافي محروم است. ما به دنبال فاينانس هستيم و فرقي ندارد اين كار از داخل تامين شود يا خارج؛ هركس توانايي تامين مالي را داراست، مي‌تواند وارد شود.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo