با نزدیک شدن به تابستان و روزهای گرم سال، برنامه های توانیر برای مدیریت مصرف کشور از سوی کردی تشریح شد. توانیر با ارائه بسته های تشویقی متنوع چشم انتظار خاموشی های خودخواسته بجای خاموشی های اجباری است. پیش بینی می شود پیک مصرف برق امسال به بیش از 53 هزار مگاوات برسد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo