نتایج مسابقات قرانی کارکنان حراست های دستگاه های اجرایی استان زنجان اعلام شد. هم چنین از نماینده شرکت برق منطقه ای زنجان در سامانه سمات قدردانی شد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo