در این مراسم بر اساس ارزیابی عملکرد در سال گذشته مدیریتهای برق شهرستان دشتی به عنوان مدیریت برتر، دیلم دوم و امور1 شهرستان بوشهر مدیریت سوم معرفی شدند و همچنین از 34 نفر مدیر و کارمند نمونه با اهدای تندیس و هدایا تقدیر و تشکر بعمل آمد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo