پیش از ظهر امروز و با سرمایه گذاری 12 میلیون یورویی، پروژه نیروگاه خورشیدی فتوولتاییک ;خورشید دل ماهان; در کرمان کلنگ زنی شد. سال های قبل تولید هر یک مگاوات انرژی خورشیدی 10 میلیارد تومان و در حال حاضر به دلیل تجاری شدن، حدود 5 میلیارد تومان هزینه دارد

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo