خاموش‌کردن برق اضافه در ذهن عامه‌مردم آنطور که باید مهم جلوه‌ نکرده و در برخی مواقع طنز‌هایی نیز به نشانه بی اهمیت بودن این مساله در فضای مجازی منتشر می‌شود، اما اگر واقعیت‌های این بحران‌ آشکار شود شاید دیگر چراغ اضافه‌ای روشن نمان

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo