رییس کمیته سازندگان دکل‌های انتقال نیرو از توافقات به‌عمل آمده با دفتر امور تحقیقات برق شرکت توانیر خبر داد که به موجب آن امکان حضور نماینده سندیکا در شورای ارزیابی و تشخیص صلاحیت و تعیین تعرفه‌های آزمایشگاهی با حق رای فراهم خواهد آمد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo