در راستای سیاست های شرکت توانیر در خصوص ساماندهی و گسترش کنترل کیفیت یراق و تجهیزات مورد استفاده در شبکه های توزیع برق و نیز استفاده از توان بخش خصوصی در این حوزه، تفاهم نامه ای فیمابین پارک علمی فن آوری خراسان رضوی وشرکت توزیع نیروی برق مشهد به امضاءرسید.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo