دومین کنفرانس کابل پیشرفته خاورمیانه که به بررسی مسائل جاری کابل و چالش ها و استراتژی های مربوطه می پردازد در امارات متحده عربی در روزهای 2 و 3 فوریه 2016 برگزار می شود.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo