به منظور هم انديشي و در راستاي يكپارچه سازي ارائه خدمات به كاركنان صنعت برق و ارائه مطلوب خدمات ، همايش رؤساي ادارات نظارت بر خدمات شركتهاي برق منطقه اي كشور به ميزباني اداره نظارت بر خدمات برق منطقه اي اصفهان برگزار شد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo