سي و يكمين دوره كنفرانس بين المللي برق 3 آبان ماه با حضور وزیر نیرو در پژوهشگاه نیرو آغاز شد و تا روز چهارشنبه 5 آبان ماه ادامه خواهد داشت. در این کنفرانس حدودا 3000 نفر حضور خواهند داشت. در این کنفرانس خارجی ها مشارکت گسترده تری داشته اند.
تصاویر این کنفرانس قابل مشاهده است.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo