نمايندگان سنديکاي صنعت برق ايران در ديداري به دعوت از شرکت ايتاليايي»پريسميان گروپ» (Prysmian Group ) در محل اتاق بازرگاني‌ ايران به معرفي توانمندي‌هاي موجود در شرکت‌هاي عضو سنديکا جهت برقراري همکاري پرداختند.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo