با توجه به هماهنگی ‏های به عمل آمده با وزارت نیرو، از تاریخ شنبه 10 مهر 95، نمادهای با دوره تحویل هفتگی 8 آبان95 در تابلوی سلف موازی استاندارد بازار مشتقه بورس انرژی ایران گشایش می‏ یابند.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo