شانزدهمين دوره مسابقات سراسری شنای برادران وزارت نیرو با حضور 29 تيم از هيات هاي ورزش استانهاي کشور از تاریخ 05/03/95 لغایت 07/03/95 به ميزباني هيات ورزش استان خراسان رضوي (شرکت برق منطقه اي ) به صورت تيمي و انفرادي برگزار شد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo