به گزارش برق نیوز، در روزهای اخیر جلسه ای در مجموعه وزارت نیرو با سرمایه گذاران خارجی برگزار شد که محور مورد بحث در این جلسه، توسعه انرژی های تجدیدپذیر و نو در ایران بود.

بنا بر این گزارش به نقل از تسنیم؛ مدیران شرکت CNIM فرانسه در این جلسه از ظرفیت های فنی و مالی شرکت خود در زمینه تولید برق از زباله مطالبی را بیان کردند و سوالاتی را در خصوص مطالب فنی و نحوه همکاری های مشترک از جمله در زمینه های تمرکز بر امحاء زباله، استانداردهای انتشارات نیروگاه، بازدهی نیروگاه و بازدهی تولید برق در ایران بیان کردند که این مباحث مورد تبادل نظر بین مدیران شرکت فرانسوی و مدیران سازمان انرژی های نوی ایران قرار گرفت.

در این جلسه موضوع نیاز به تصویب gate fee از طرف شهرداری ها در خصوص زباله تحویلی از سوی شهرداری ها برای سرمایه گذاری در این بخش مورد بررسی قرار گرفت و شرکت CNIM ضمن معرفی فعالیت های انجام یافته در حوزه زباله سوز ، آمادگی خود را برای فعالیت در ایران در زمینه تولید برق از زباله اعلام کرد.

با توجه به حضور نماینده سازمان مدیریت پسماند شهرستان تبریز، مشاور سازمان بازیافت تهران و نماینده شهرداری مشهد در این جلسه، احتمال سرمایه گذاری شرکت فرانسوی در یکی از این سه شهر برای تولید برق از زباله بیشتر از سایر شهرهای کشور است.

مقرر شده تا دو طرف ضمن بررسی مباحث مطرح شده در این جلسه و بررسی شرایط یکدیگر، زمان دیگری برای برگزاری جلسه بعدی و اعلام نظر نهایی برای فعالیت این شرکت فرانسوی در ایران را اعلام کنند.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo