معاون وزیر نیرو گفت: در مقابل بدهی های صنعت برق ۱۶ هزار میلیارد تومان از بابت تفاوت قیمت تمام شده و قیمت تکلیفی از دولت طلبکاریم در حالی که اگر این بدهی ها تهاتر شود بدهی قابل توجهی نخواهیم داشت. از ابتدای دولت یازدهم صنعت برق با ۲۵ هزار میلیارد تومان بدهی به بانک ها و پیمانکاران برق مواجه بوده است.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo