امیری، قره‌‌خوانی، ساری، کاتب، حسنوند و ادیانی از گزینه‌های احتمالی ریاست کمیسیون انرژی هستند. عصر امروز اعضای کمیسیون انرژی مجلس دهم مشخص شده و فردا نیز تکلیف ریاست این کمیسیون مهم مشخص خواهد شد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo