10 تولید کننده برتر پنل خورشیدی در سال 2015- رتبه بندی جهانی از نظر حجم، سهم بازار ایالات متحده آمریکا و رتبه بندی کیفیت energysage و سهم بازار مسکونی هر یک از تولید کنندگان برتر پنل های خورشیدی

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo