مدیرعامل شرکت توزیع برق استان بوشهر گفت: 100میلیارد ریال از محل بند (ه) قانون بودجه سال کشور برای توسعه روشنایی معابر روستایی استان از وزارت نیرو جذب شد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo