دبیر انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های توزیع گفت: شکی نیست که هر یک از مدیران در دوران مسئولیت خود با چالش ها و مشکلات متعددی مواجه بوده اند و برای حل آنها نیز تمهیداتی اندیشیده اند. انجمن تصمیم دارد این اندوخته های مدیریتی در حوزه توزیع را جمع آوری و تدوین و منتشر کند.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo