در حال حاضر ظرفیت نصب شده نیروگاهی جمهوري اسلامي ایران به بیش از 74 هزار مگاوات رسیده است. از این ظرفیت حدود 21.3 درصد نيروگاه بخاری، 35.2 درصد نيروگاه گازی، 25 درصد نيروگاه سیکل ترکیبی، 15.1 درصد نيروگاه برق آبی، 0.6 درصد نيروگاه ديزلي و 2.7 درصد باقیمانده شامل نيروگاه اتمي، منابع تجدیدپذیر و تولید پراکنده است. ظرفیت نیروگاه‌هاي ايران در ده سال قبل، حدود 37 هزار مگاوات بوده است.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo