در مراسمي با حضور فرماندار شهربابك ، بهره برداري از پروژه هاي برق رساني به 2 روستاي ده زين الدين و مورگور و 2 شهرك غدير ساراب و بنياد مسكن مهر آباد شهرستان شهربابك آغاز شد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo