تغذیه چندسویه از طریق شبکه های فوق توزیع و پایداری مطمئن انرژی برق در این شهرستان را برای صنایع عظیم مستقر منطقه مفید توصیف کرد و متذکر شد: 90 درصد مشترکین برق شهرستان اردکان ، صنعتی هستند.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo